O spółce

OPIS DZIAŁALNOŚCI

CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA „SANVIT” SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. M. Sengera „Cichego” 16/2A prowadzi działalność od 13 sierpnia 2002 r.
/Umowa Spółki z o.o. z 13.08.2002 – akt notarialny Rep. A 6193/2002/.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000130073.

NIP: 951-20-56-830

Swoją działalność Spółka prowadzi w Oddziałach:

  • od 01.01.2003 – O/Ciechocinek,
  • od 01.01.2003 – O/Okuninka,
  • od 01.01.2003 – O/Iwonicz Zdrój,
  • od 01.08.2004 – O/Sanok.

PRZEDMIOTEM PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST:

  • sprzedaż usług sanatoryjnych,
  • sprzedaż usług hotelowych,
  • sprzedaż usług gastronomicznych.

ZARZĄD SPÓŁKI:

  • Zgromadzenie Wspólników,
  • Zarząd – Prezes Zarządu

e-mail: sekretariat@sanvit.eu